Τεχνικός Σύμβουλος της Σύμπραξης TENs Hellas, Χρηματοοικονομικού Συμβούλου του Προγράμματος Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΕΘΟ (489)2021-12-23T14:04:36+03:00
Τεχνικός Σύμβουλος για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. για τις παραχωρήσεις των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (777)2021-12-27T13:23:39+03:00
Go to Top