Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός και Μελέτες Κυκλοφοριακής Διαχείρισης

 • Διαχείριση συστήματος κυκλοφορίας αστικού οδικού δικτύου
 • Ανάλυση χωρητικότητας διαδρόμου / δικτύου
 • Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων και βελτίωση οδικής ασφάλειας
 • Πρόβλεψη ζήτησης στάθμευσης
 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων στάθμευσης
 • Ηπιοποίηση της κυκλοφορίας και σχεδιασμός αξόνων ροής πεζών
 • Σχεδιασμός δικτύων ποδηλατοδρόμων
 • Κυκλοφοριακός σχεδιασμός τερματικών σταθμών (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, εμπορευματικοί σταθμοί)
 • Ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση
 • Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης σε επίπεδο περιοχής ή / και διαδρόμου
 • Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ενδεικτικά Εργα