Σχεδιασμός έργων υποδομής μεταφορών: Οδικοί άξονες και κόμβοι

 • Ελεύθερες λεωφόροι και αστικές αρτηρίες
 • Υπεραστικοί οδικοί άξονες και αυτοκινητόδρομοι
 • Ανισόπεδοι και ισόπεδοι κόμβοι
 • Μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας
 • Αναβάθμιση οδικών αξόνων
 • Οδοστρώματα
 • Φωτισμός οδικών αξόνων και κόμβων
 • Σύστημα διοδίων και εξοπλισμός αυτοκινητοδρόμων
 • Κυκλοφοριακή σήμανση
 • Συντήρηση οδικού δικτύου
 • Αποστράγγιση οδοστρωμάτων και αντιπλημμυρική προστασία
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτες / έλεγχος οδικής ασφάλειας
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας κατασκευών

Ενδεικτικά Εργα