Project Description

ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας (904)

Ημερομηνία
2019 – σήμερα

Φορέας Ανάθεσης
ΝΑΥΣΙΚΑ AΕ

Χώρα
Ελλάδα

Μελέτη Κυκλοφοριακής σύνδεσης του συγκροτήματος

Στην μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης περιλαμβάνονται: Διερεύνηση και αξιολόγηση τυχόν υφιστάμενων μελετών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή άμεσης επιρροής της εγκατάστασης, αξιολόγηση των  υφιστάμενων συνδέσεων του συγκροτήματος με την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος, εξέταση της δυνατότητας βελτιωτικών παρεμβάσεων στις υφιστάμενες συνδέσεις ή συμπληρώσεων των υφιστάμενων συνδέσεων με πρόσθετες νέες συνδέσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας του συγκροτήματος, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων συμπληρώσεων / διαρρυθμίσεων του συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας εντός της εγκατάστασης.

Σχεδιασμός γενικής διάταξης του συγκροτήματος

Λειτουργικός σχεδιασμός και η οργάνωση του συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης των πάσης φύσεως οχημάτων (επισκεπτών / χρηστών, εργαζομένων, υπηρεσιακών, τροφοδοσίας, οχημάτων έκτακτης ανάγκης κλπ), καθώς και οργάνωση των ροών πεζών σε συσχετισμό και με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο συγκρότημα, στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού του Συγκροτήματος (master-plan), καθώς και σε συμβατότητα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων (ΜΚΕ)

Υποβολή και παρουσίαση / υποστήριξη της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες

Γεωμετρικός σχεδιασμός συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης

Απ’ ευθείας οριστική μελέτη συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης εντός του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων, με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης, αναφορικά με τα νέα οδικά τμήματα και τους χώρους στάθμευσης εντός του περιγράμματος της ιδιοκτησίας, όπως προσδιορίστηκαν κατά τη φάση οριστικοποίησης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης σε συμβατότητα με τα υφιστάμενα και διατηρούμενα τμήματα του εσωτερικού οδικού δικτύου, καθώς και με τις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις, με βάση και τις εργασίες αναβάθμισης που προβλέφθηκαν από τους Αρχιτέκτονες περιβάλλοντος χώρου.

Αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων

Εντοπισμός της υφιστάμενης δικτύωσης απορροής ομβρίων εντός των ορίων του Έργου, με έλεγχο των ορατών φρεατίων, τάφρων και κατά το δυνατόν του υπόγειου δικτύου αγωγών, με χρήση εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού (ρομποτικού συστήματος τηλεοπτικής επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης), προκειμένου αφενός να προσδιοριστεί η υπάρχουσα δικτύωση (διάταξη, διαστάσεις, βάθη κ.λ.π.) και αφετέρου να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους συνδέσμων του δικτύου στα αντίστοιχα φρεάτια, με στόχο την μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της κατασκευής νέων υπόγειων συνδέσμων του δικτύου ομβρίων. Έλεγχος των διαστάσεων, βαθών και κατά μήκος κλίσεων του συλλεκτήρα ομβρίων κατά μήκος του δυτικού κλάδου της Λ. Ποσειδώνος.

Προμελέτη συστήματος αποχέτευσης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου κτιριακών εγκαταστάσεων

Προμελέτη του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων στο στάδιο ετοιμασίας του φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας, με κατά το δυνατόν αξιοποίηση της υφιστάμενης δικτύωσης, και σε συμβατότητα με το τελικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master plan) και τις αντίστοιχες μελέτες Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, Η/Μ δικτύων και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου.

Οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου κτιριακών εγκαταστάσεων

Οριστική (κατασκευαστική) μελέτη του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε συμβατότητα με την Προμελέτη, καθώς και με τις κατασκευαστικές μελέτες των υπόλοιπων αντικειμένων (Αρχιτεκτονική Μελέτη, Μελέτη Η/Μ, Μελέτη περιβάλλοντος χώρου).

Λειτουργικός ανασχεδιασμός συστήματος πρόσβασης του συγκροτήματος

Λειτουργικός ανασχεδιασμός του συστήματος πρόσβασης του συγκροτήματος, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης νέου φωτεινού σηματοδότη για την εξυπηρέτηση αριστερόστροφων κινήσεων εισόδου στο Ακίνητο με προέλευση από το νότο, προκειμένου να υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής.