Εργα

Συνεδριακό, ερευνητικό και αθλητικό κέντρο μετά υπαίθριων αθλητικών και συνοδών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. Ε49, Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλίσι», Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας, Δ. Σπάτων – Αρτέμιδος, Ν. Αττικής (873)2021-12-27T16:32:06+03:00